Sommarens reor växer. Plagg ändå dyrare.

Sommarens reor växer. Plagg ändå dyrare.

Modejättarna H&M och Zara ökar sina sommarreor jämfört med i fjol. Reorna är i snitt 20 respektive 36 procent. För konsumenten är det ändå ofta dyrare sommarplagg i år. Det visar statistik över europeisk fast fashion från Norna analytics.

– Trots utökade reor, kostar snittplagget denna sommar 20 kronor eller 8 procent mer. Orsaken är att flera kedjor höjt originalpriserna före sommaren. H&M är sammantaget några kronor dyrare i år medan Zara och Uniqlo har sänkt sina sommarpriser, säger Michael Collaros, vd Norna analytics.

Modebranschens ovanligt stora stora sommarreor kan vara ett trendbrott. Fram till sommaren var årets reor bara 12 procent, jämfört med fjolårets 18 procent. Under årets sommarreor ökar modejättarna däremot sina rabatter markant.

– Zara har historiskt varit mest aktiva med reor. H&M kan vara på väg att följa efter. H&M utökade denna sommar reorna med 5 procentenheter till 20 procent och Zara med 3 procentheter till 36 procent, säger Collaros.

Uniqlo är mer försiktiga och behåller nivån på sina reor från i fjol på cirka 11 procent. Gap har gjort större förändringar i sortimentet vilket gör siffrorna där är svåra att jämföra.

Priserna varierar mer

Modejättarna möter inflationen och svagare köpkraft på väldigt olika sätt. Det är stora skillnader mellan modekedjornas originalpriser och försäljningspriser, vilket kan försvåra för konsumenterna.

– HM har sedan förra juli höjt originalpriserna relativt kraftigt inom flera viktiga segment så som ytterkläder, klänningar, toppar och är nu i flera fall nu dyrare än Zara. De två jättarna arbetar med pris på väldigt olika sätt. Här kan aktiva konsumenter hitta fördelar, säger Collaros.

Zara sänker priserna brett

Modeindustrins prissättning kan också vara inne i en större förändring. Sedan årsskiftet har originalpriserna stigit hos H&M och Uniqlo. Samtidigt har Zara sänkt priserna vilket förstärks i juli.

– Zara har sedan årsskiftet sänkt originalpriserna totalt -5 procent vilket till stor del kan förklaras av en sortimentsförändring där de minskat antalet dyrare produkter. H&M och Uniqlo däremot har höjt under året 6 respektive 4 procent. Bolagen letar olika konsumenter och lönsamhet. Vilket vägval som säljer mest kläder är inte entydigt. Zara och Uniqlo är de som sett starkast vinstutveckling senaste kvartalen, säger Collaros.